Historie

Rolf Seierstad startet allerede i byggebransjen 1927, da han lånte penger til sin første lastebil. På den tiden var lastebiler fremdeles et sjeldent syn og foretagendet syntes så hasardiøst at selv hans egen far, en velsituert murmester, nektet å låne ham penger.

Grunnlaget for firmaet slik det fremstår i dag ble lagt ved innkjøp av den første beltegående pelerigg i 1961. Perioden fra 1962 til 1970 var preget av at raskt voksende marked for moderne pelerigger og det ble investert i 4 nye pelerigger av type Åkerman 700, 752 og M-14. I 1966 ble pelevirksomheten skilt ut som et eget akjeselskap, Seierstad Pelemaskiner A/S. Seierstad Graveservice ble gradvis trappet ned og Seierstad var fra tidlig 70-tall en rendyrket peleentreprenør.

I 1971 overtok Carl-Ove Seierstad som daglig leder. Han var nyutdannet siv.ing. fra tidl. NTH med fordypning innenfor Geoteknikk. Han har vært pådriver for mange strategisk viktige valg det som ligger til grunn for dagens Seierstad Pelemaskiner. Nøkkelord er spesialisering og tro på egen teknisk kompetanse. Langsiktig oppbygging av egen peleproduksjon og selvstendig stållager har gitt oss evne til rakst å tilpasse oss kundenes behov.

Siden 2000 har Carl-Christian Seierstad og Hans-Henrik Seierstad kommet inn som tredje generasjon. I tillegg til god praktisk forståelse er begge utdannet siv.ing. innen bygg.