Seierstad Pelemaskiner AS

En lang historie

Seierstad Pelemaskiner har eksistert i nesten 100 år.

Her kommer et utsagn/referanse
Navn Navnesen
Navn på firma

Vår historie

Rolf Seierstad startet allerede i byggebransjen 1927, da han Iånte penger til sin første lastebil. På den tiden var lastebiler fremdeles et sjeldent syn og foretagendet syntes så hasardiøst at selv hans egen far, en velsituert murmester, nektet å låne ham penger. Siden har all virksomhet i Seierstad Graveservice, og senere Seierstad Pelemaskiner A/S, vært preget av de samme grunnregler, å være tidlig ute med tekniske nyvinninger på maskin- og utstyrsektoren, samt at hindringer er til for å overvinnes og problemer til for å løses.

Grunnlaget for firmaet slik det fremstår i dag bIe lagt ved innkjøp av den første beltegående pelerigg i 1961. Perioden fra 1962 til 1970 var preget av at raskt voksende marked for moderne pelerigger og det ble investert i 4 nye pelerigger av type Åkerman 700, 752 og M-14.
I 1966 ble pelevirksomheten skilt ut som et eget akjeselskap, Seierstad Pelemaskiner A/S. Aktiviteten har vært stort sett jevnt økende, men med de vanlige svingninger som ellers i byggebransjen.

I 1971 overtok Carl-Ove Seierstad som daglig leder. Han var nyutdannet siv.ing. fra tidl. NTH med fordypning innenfor Geoteknikk (bl.a. diplomoppgave omhandlende svevepeler i sand). Siden da har selskapet vært preget av spesialisering innen tre hovedområder:
Peling og spunting
Kompliserte grunnarbeider
Geoteknisk rådgivning


Referanser