Spunting

Spunting er en velprøvd teknikk innen anleggsindustrien som brukes til å sikre byggeprosjekter og infrastruktur. Denne metoden involverer installasjon av vertikale stålplater, kalt spunt, ned i bakken for å danne solide vegger som gir stabilitet og hindrer erosjon. Spuntvegger er nyttige for å stabilisere grøfter, hindre vanninntrengning og støtte konstruksjoner under anleggsprosessen.

Den største fordelen med spunting er dens allsidighet. Den kan brukes i ulike jordtyper og terreng, inkludert sand, leire og steinete grunnforhold. Dette gjør det til en ideell løsning for prosjekter med variert geologi og topografi. Enten det er midlertidige eller permanente strukturer, kan spuntvegger tilpasses for å møte spesifikke behov og krav til ethvert prosjekt.

Sammenlignet med andre sikringsmetoder kan spunting ofte utføres raskere, noe som gjør det til et attraktivt valg for tidskritiske prosjekter. Den raske fremgangen bidrar til å redusere byggetid og kostnader, samtidig som den opprettholder høy kvalitet og pålitelighet.

I forbindelse med spuntjobber har vi også lang erfaring med avstiving, både innvendig og med løsmasse-stag. Blant annet har vi utviklet et eget system for bruk av lette spuntprofiler som forankring. Disse stagene er svært gunstige, både med hensyn på pris og små forstyrrelser av jorda bak spuntveggen.
Vi har eget stål-lager ved vårt kontor i Bærum. Dette medfører at vi raskt kan utføre jobber med tidspress da vi som oftest har passende spunt på eget lager.

Våre priser er til enhver tid konkurransedyktige!!

Det er viktig å merke seg at selv om spunting er en pålitelig metode, er det nødvendig med grundig planlegging og vurdering av geotekniske forhold før man går i gang med prosessen. Riktig design og installasjon er avgjørende for å sikre optimal ytelse og langvarig stabilitet. Vi sitter med all nødvendig kompetanse in house.